Tukiranka ry

Tukiranka ry toimii uranuurtajana kehitettäessä palveluja mielenterveyskuntoutujille Satakunnassa. Toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä. Punaisena lankana on kuntoutujalähtöisyys; jokaisen omia tavoitteita kunnioitetaan ja erilaisuus hyväksytään.

Tukirangan tarjoamat palvelut tuotetaan ammattitaidolla, toiminnan seurantaa ja arviointia kehitetään sekä henkilökuntaa koulutetaan ottamaan vastaan uusia haasteita. Yhdistyksen pätevyys vastata uusiin haasteisiin kasvaa koko ajan.