Toiminnan periaatteet


Tukiranka ry on vapaaehtoisyhdistys joka toimii taustayhdistyksenä Harjavallassa sijaitsevalle Hiittenhoville, Porin Klubitalo Sarastukselle, Kulttuuripaja Lumolle, Ystäväkahvila Murulle, UTU-hankkeelle ja Kotiklubi Intolle.


Yhdistys on kuntoutujalähtöinen, yhteistyöhaluinen ja keskusteleva, vapaaehtois- ja ammattityötä
kehittävä. Toimintojaan kehittämällä ja yhteiskuntaan vaikuttamalla se pyrkii palvelujen kehittämiseen alueellisesti ja saamaan itselleen arvostetun ja taloudellisesti vakaan aseman, jonka varassa voi kehittää työtä pitkäjänteisesti.


Tukiranka ry -nimisen yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 17.5.1999. Toiminta pohjautuu järjestöjen mielenterveystyön alueen yhteistyölle Porin seudulla. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 27.10.1999. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli henkilöitä Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry:stä, Porin Mielenterveysseura ry:stä, Suomen Punaisen Ristin Porin
osastosta, Omaiset mielenterveystyön tukena Satakunnan yhdistys ry:stä, Satakunnan sairaanhoitopiiristä, Satakunnan ammattikorkeakoulusta, Harjavallan seurakunnasta ja Porin seurakuntayhtymästä. Nykyään yhdistys tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa kuten esim. Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen, eri projektien, erikoissairaanhoitopiirin
ja erityisesti kuntien kanssa.


Tukiranka ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea mielenterveystyötä eri yhdistysten ja
yhteisöjen sekä virallisten tahojen kanssa ja luoda edellytyksiä mielenterveystyön kokeilu- ja kehittämishankkeille. Tukiranka ry:n toimialueena on Satakunta. Taustalla olevat tahot ovat kaikki sellaisia, joilla on mahdollisuuksia tarjota järjestölle sen tavoitteita tukevia
toimintoja.

Voimien yhdistämisellä päästään kaikkia hyödyntävään toimintaan, josta viime
kädessä hyötyvät alueen mielenterveyskuntoutujat.